O b č a n s k é    s d r u ž e n í    -    S d r u ž e n í    n e z á v i s l ý c h    k a n d i d á t ů
Aktuality - informace
Kdo jsme
Fotogalerie
Kontakt
Napište nám
Ke stažení
Odkazy
Ke stažení
Výsledková listina Velké ceny v kárkování r.2006
Velká cena v Dobřanech
Velká cena ve Šlovicích
 
Grantový dotační titul:
Pravidla
Příloha č.1
Příloha č.2
Podpořené projekty r.2006
Grantová komise
 
Program rozvoje města Dobřany:
Výsledky názorového průzkumu veřejnosti
Výsledky názorového průzkumu žáků 8.a 9.tříd Základní školy v Dobřanech
Program rozvoje města - finální dokument
Přílohy programu
 
Volební program nezávislých kandidátů Mladí pro Dobřany pro volby do městského zastupitelstva pro r.2002
 
Analýza volebního programu pro volební období 2002 až 2006

Stanovy občanského sdružení Mladí pro Dobřany
 
©2010    email@mladiprodobrany.cz